Logo Fit&Vaardig op school

Actieve kinderen
leren beter!

Hèt wetenschappelijk bewezen lesprogramma voor betere leerprestaties en betere taakgerichtheid na Fit&Vaardig lessen.

Word fit en slim! Fit & Vaardig aanschaffen!
NRO-Praktijkprijs
Publieksprijs
2017
NRO-Praktijkprijs Publieksprijs
Juryprijs
2017
NRO-Praktijkprijs Juryprijs

Het leukste en beste lesprogramma
voor jouw leerlingen

Home

4 maanden leerwinst

Na 2 jaar deelname aan F&V hebben de kinderen 4 maanden extra leerwinst op andere kinderen. Wetenschappelijk bewezen door de RUG.

Home

Belevingswereld

Met spelelementen en aansprekende karakters (Freddie & Femke) sluiten we naadloos aan op de belevingswereld van de kinderen.

Home

Fitte kinderen

Door te bewegen terwijl je leert worden leerlingen mentaal fitter en fysiek actiever.

Home

Oefenen met automatiseren

Uitdagende en leuke automatiseringsoefeningen ter aanvulling of vervanging van bestaande lesstof.

Home

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Bewegen en leren tegelijk. Werkt dat? Jazeker. Schoolprestaties worden beter door fysiek actieve rekenen taallessen. Dat is het resultaat van het onderzoek ‘Fit & Vaardig op school’ (F&V). Eerder al wees een Amerikaans project uit dat een dergelijk beweegprogramma tot positieve resultaten op reken- en taalvaardigheden leidt. Vergeleken met gewone lessen hebben fysiek actieve reken- en taallessen opvallende voordelen. Door meer aandacht en concentratie zijn de kinderen beter bij de les. Uit eerder onderzoek blijkt dat de aanpak op langere termijn leidt tot een betere doorbloeding van de hersenen, de aanmaak van nieuwe zenuwcellen en het ontstaan van meer verbindingen tussen de zenuwcellen. Bovendien is de ‘motorische informatie’ een extra informatiebron, die het leren stimuleert.

Lees meer over het onderzoek

Home

Effectieve taal- en rekenlessen in jouw klas

De F&V-lessen worden drie keer per week in het klaslokaal gegeven. Tijdens elke les worden 10-15 minuten aan rekenen en 10-15 minuten aan taal besteed. Het niveau van de lesstof sluit aan bij de Nederlandse reken- en taalmethodes (groep 2 t/m 8 van de basisschool). De nadruk ligt op het automatiseren en herhalen van lesstof. Op het digitale schoolbord worden de fysieke oefeningen en de taal- en rekenopdrachten gevisualiseerd. De fysieke oefeningen bestaan uit  oefenbewegingen en basisbewegingen. Door het uitvoeren van de oefenbewegingen geven kinderen antwoord op een reken- of taalopgave. Zo spellen ze een
woord door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter. Tussen de oefenbewegingen voeren ze de basisbeweging uit. Ze joggen bijvoorbeeld op de plaats als ze nadenken over een antwoord.

Laatste nieuws

Fit en Vaardig op School en Springlab samen verder

Fit en Vaardig op School en Springlab samen verder

Fit en Vaardig op School en Springlab hebben de krachten gebundeld vanaf 1 januari 2023. De missie van beide partijen is hetzelfde namelijk om leerlingen te stimuleren zoveel mogelijk bewegend te leren en gezond te leven.

Springlab is, net als Fit en Vaardig op School, actief binnen veel scholen in Nederland om kinderen (en teams) hierin te ondersteunen met prachtige producten. Springlab heeft daarvoor de Beweegvloer voor het leerplein en Springloop voor het schoolplein ontwikkeld. Fit en Vaardig op School heeft het bewegend leren ontwikkeld waarbij kinderen maar liefst vier maanden leerwinst behalen op rekenen en spelling op het digibord in de klas. Bovendien zijn ze taakgerichter na elke Fit en Vaardig les. We hechten veel waarde aan de onderzoeken die hieraan ten grondslag liggen en die uitgevoerd zijn door RUG en UMCG.

Springlab is in onze ogen een fantastische partij om Fit en Vaardig op School duurzaam in te bedden in het primair (gespecialiseerd) onderwijs. Springlab heeft respect en oog voor de instellingen en personen die voortdurend betrokken zijn (geweest) bij de ontwikkeling van Fit en Vaardig op School. We hebben er dan ook vertrouwen in dat bij deze samenwerking scholen nog meer expertise geboden kan worden op het gebied van bewegend leren.

Wat betekent dit voor jou als klant?

  1. Springlab is vanaf nu officieel eigenaar van Fit & Vaardig op School.
  2. Het platform Fit & Vaardig op School blijft gewoon draaien zoals je van ons gewend bent.
  3. Springlab neemt de support over. Vanaf nu kan je voor al je vragen direct terecht bij Springlab. Springlab streeft ernaar om altijd binnen 24u te reageren op jouw vragen. Uiteraard kan dit ook gewoon nog via de Fit & Vaardig website.
  4. Springlab gaat Fit & Vaardig verder doorontwikkelen op basis van jouw wensen. Dit betekent dat het platform de komende jaren verder verbeterd en uitgebreid gaat worden. De ontwikkeling van een SBO variant wordt door Springlab onderzocht.
  5. Het huidige Fit & Vaardig team blijft betrokken met als doel om de impact van Fit & Vaardig op School te behouden en te vergroten.

Benieuwd naar Springlab? Ga naar: www.springlab.nl.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van Fit en Vaardig op School en het team van Springlab,
Geert Diever

In de media