Totstandkoming van het onderzoek

Amerikaans onderzoek toonde aan dat het integreren van matig tot intensieve bewegingen in verschillende schoolvakken kan leiden tot positieve effecten op taal en rekenen (Donnelly et al., 2009). Dit zijn interessante bevindingen, maar er is wereldwijd meer onderzoek nodig om stevige conclusies te kunnen trekken. 

Onderzoek

Het onderzoek

Gedurende een tweejarige experimentele studie is onderzocht wat de effecten van ‘Fit & Vaardig op school’ op schoolprestaties en fitheid van leerlingen zijn. Hiervoor zijn groepen 4 en 5 van twaalf basisscholen in Noord-Nederland willekeurig ingedeeld in een interventie- en een controlegroep. De kinderen in de interventiegroep volgden twee schooljaren lang, drie keer per week, de Fit & Vaardig-lessen. De leerlingen in de controlegroep deden mee aan het reguliere taal- en rekenonderwijs. 

Onderzoek

Resultaten

Er werd aangetoond dat de leerlingen meteen na een Fit & Vaardig-les  meer aandacht voor hun taak hadden dan na een reguliere les (Mullender-Wijnsma et al., 2015). Taakgericht wil zeggen: je kunnen focussen op de opdracht die je krijgt en er geconcentreerd aan werken. Dit is belangrijk, want taakgerichtheid is een voorspeller van schoolprestaties.
Na een deelname van 2 jaar zijn de kinderen die mee hebben gedaan aan de Fit & Vaardig lessen bovendien meer vooruit gegaan op rekenen en spelling. Er werd een extra leerwinst van 4 maanden gevonden. 

Op de fitheid van kinderen werd een klein effect gevonden. De kinderen in de interventiegroep uit groep 5 bleken na 1 jaar een kleinere kans op overgewicht te hebben dan de kinderen uit de controlegroep. 

Onderzoek

Praktijk & aanbevelingen

Als we dit vertalen naar de onderwijspraktijk zouden leerkrachten in het basisonderwijs vaker gebruik kunnen maken van bewegen bij het herhalen en automatiseren van reken- en taaloefenstof. 

We raden aan om minimaal drie keer per week Fit&Vaardig lessen te geven. Een Fit&Vaardig les bestaat dan uit 1 rekenles en 1 spellingsles. Zelf proberen?

Speel nu gratis!

Er zijn op dit moment geen regiodagen beschikbaar.

Voor meer informatie, download de samenvatting.